Ansökan stängd för 2017

Sunnerdahlska skolfonden


Sunnerdahlska Skolfonden är en stiftelse som förvaltar en donation från 1855 av en tidigare bruksägare, Sven Magnus Sunnerdahl.


Ansökningshandlingar samt styrkt bostadsadress ( Från Skatteverket alt. Kyrkobokföringen ) bedöms av en styrelse med ledamöter ifrån Klippans Bruk, Klippans församling samt Klippans kommuns Gymnasieskola.

Fonden utdelar årligen stipendier för fortsatt utbildning efter grundskolan

  • i första hand åt barn till nuvarande anställda vid Klippans Bruk AB
  • i andra hand till ungdomar i f.d. Gråmanstorp (Gråmanstorp - Klippans tätort – Ugglarp) och V Sönnarslövs (V Sönnarslöv – Krika) församlingar.
Sven Magnus Sunnerdahl

Sven Magnus Sunnerdahl

Gråmanstorp

V Sönnarslöv

Ansökan

Ansökan ska vara inkommen senast 25 november till:

Till ansökan skall bifogas intyg om pågående utbildning samt underlag med ekonomiska uppgifter enligt ansökningshandlingen.

Klippans Bruk AB
Sunnerdahlska Skolfonden
Bruksallén 9
264 39 Klippan

Beslut om tilldelat stipendium meddelas under december månad.

Ansökningsblankett

Ansökningshandlingar återfinns på:

  • Klippans Pastorsexpedition
  • Klippans Gymnasieskolas expedition
  • Klippans Bruk AB personalavdelning

och kan laddas ned här

Ladda ned blanketten