Klippans Bruk
Decoration

Sunnerdahl School Fund

Every year, the Sunnerdahl School Fund awards scholarships to young people in the region. The information is only presented in Swedish.

Sunnerdahlska skolfonden

Sunnerdahlska skolfonden är en stiftelse som förvaltar en donation från den tidigare bruksägaren Sven Magnus Sunnerdahl (1786-1854).

Sunnerdahl var inte bara bruksägare och affärsman, utan också filantrop och riddare av Vasaorden.

1824 tog han över bruket från sin svärfar Carl Fredric Kemner. Genom olika utvecklingsprojekt gjorde Sunnerdahl Klippans Bruk till Sveriges största pappersbruk. 1832 köpte han in brukets första pappersmaskin som också blev den första i Sverige.

Brukspatron Sunnerdahl byggde också en skola för de bruksanställdas barn och 1855 donerade han pengar till en fond för högre studier; den Sunnerdahlska skolfonden.

Vem kan ansöka?

Stiftelsen Sunnerdahlska skolfonden delar årligen ut stipendier motsvarande totalt ca 200 000 kronor till unga som studerar på gymnasial eller eftergymnasial nivå.

Fonden utdelar i första han stipendier åt barn till nuvarande anställda vid Klippans Bruk AB

och i andra hand till ungdomar folkbokförda i före detta
Gråmanstorps – (Gråmanstorp – Klippans tätort – Ugglarp) och
Västra Sönnarslövs – (V Sönnarslöv – Krika) församlingar.

Ansökningshandlingar finns att ladda ner här.

Du kan också hämta ansökningshandlingar på Klippans pastorsexpedition, Klippans Gymnasieskola eller på Klippans Bruk.

När ska ansökan skickas in?

Ansökningshandlingar sändes senast den 10 november till:

skolfonden@klippansbruk.se

eller

Klippans Bruk AB
Sunnerdahlska Skolfonden
Bruksallén 9
264 39  Klippan

Har du frågor?

Välkommen att kontakta stiftelsen via skolfonden@klippansbruk.se

Sunnerdahlska skolfonden
© 2024 Klippans Bruk AB. All rights reserved.