Klippans Bruk
Decoration

Sunnerdahl School Fund

Every year, the Sunnerdahl School Fund awards scholarships to young people in the region. The information is only presented in Swedish.

Nästa ansökansperiod öppnar i september 2021.

Sunnerdahlska skolfonden

Sunnerdahlska skolfonden är en stiftelse som förvaltar en donation från den tidigare bruksägaren Sven Magnus Sunnerdahl (1786-1854).

Sunnerdahl var inte bara bruksägare och affärsman, utan också filantrop och riddare av Vasaorden.

1824 tog han över bruket från sin svärfar Carl Fredric Kemner. Genom olika utvecklingsprojekt gjorde Sunnerdahl Klippans Bruk till Sveriges största pappersbruk. 1832 köpte han in brukets första pappersmaskin som också blev den första i Sverige.

Brukspatron Sunnerdahl byggde också en skola för de bruksanställdas barn och 1855 donerade han pengar till en fond för högre studier; den Sunnerdahlska skolfonden.

Vem kan ansöka?

Stiftelsen Sunnerdahlska skolfonden delar årligen ut stipendier motsvarande totalt ca 200 000 kronor till unga som studerar på gymnasial eller eftergymnasial nivå.

Stipendierna går i första hand till Klippans Bruk-anställdas barn och i andra hand till ungdomar i före detta Gråmanstorp och Västra Sönnarslövs församlingar.

Ansökningshandlingar finns att ladda ner här.

Du kan också hämta ansökningshandlingar på Klippans pastorsexpedition, Klippans Gymnasieskola eller på Klippans Bruk.

När ska ansökan skickas in?

Skicka din ansökan senast 20 november 2020

E-post:  skolfonden@klippansbruk.se
Postadress: Klippans Bruk AB, Sunnerdahlska skolfonden, Bruksallén 9, 264 39 Klippan

Ansökningarna behandlas av stiftelsens styrelse. Om du är en av dem som beviljas ett stipendium får du ett skriftligt meddelande under december månad.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta stiftelsen via skolfonden@klippansbruk.se

Sunnerdahlska skolfonden
© 2021 Klippans Bruk. All right reserved.